Kullanım koşulları

 

Condo Free servisi bundan sonra ACCA olarak anılacak ACCA software SpA şirketi tarafından yönetilir ve sağlanır.

 

Bu aşağıdaki Kullanım Koşulları Condo Free ("Servisler" veya "Condo Free") kullanıcısı tarafından servislere ve bu servislerde mevcut ("yer alan") yüklenmiş veya indirilmiş bilgilere, metinlere, belgelere, fotoğraflara veya diğer materyallere erişimi ve kullanımını düzenler. Kullanıcı bir şahıs, bu Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi kullanıcı hesabı ve lisansının kayıtlı hamilidir. Bu gibi servislere erişilmesi ve kullanılması kabulünüze ve Kullanım Koşullarına uygunluğa tabidir. Servislerimize erişerek veya kullanarak bu koşullara uymayı kabul edersiniz.

Kullanıcı parola kullanımı gerektiren servislere, faaliyete veya işleme erişmek için kullanılan parolanın korunmasından sorumludur. ACCA hesabınızda (büyük harf ve küçük harf, rakam ve sembollerin bir kombinasyonundan oluşan) karmaşık parolaların kullanılmasını önerir. ACCA bu önerilerin dikkate alınmamasından kaynaklanan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz ve sorumlu olmayacaktır. Ayrıca atanmış kullanıcı kimliği ve parolanızı kullanabilecek üçüncü şahıslar tarafından bu Koşulların suistimali ve/veya ihmaline karşı tüm sorumluluğu kabul etmektesiniz. Kişisel kullanıcı kimliği ve/veya parolanızın izinsiz kullanımı veya farkına vardığınız herhangi bir güvenlik ihlali durumunda privacy@condofree.net e-posta adresinden ACCA'yı derhal bilgilendirmelisiniz. Kullanıcının servislere erişim veya başka bir ticari kullanımı hakkını ACCA'nın yazılı rızası olmadan satması yasaktır.

Bu servislere erişerek veya kullanarak kullanıcı aşağıdaki işlemleri gerçekleştiremez: (i) kısıtlı servis alanlarına, ACCA ve Condo Free bilgisayar sistemlerine veya Condo Free sağlayıcılarının teknik destek sistemlerine erişim, bunların değiştirilmesi veya kullanılması (ii) herhangi bir sistem veya ağ zafiyetinin kontrol edilmesi, taranması veya test edilmesi veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerinin ihlali veya bozulması. (iii) Condo Free tarafından sağlanan ve şu anda kullanılabilir olan yayınlanmış arayüzler dışındaki herhangi bir şekilde (otomatik veya başka türlü) Servislere erişim veya arama yapmak. (iv) herhangi bir e-posta veya postadaki başlık bilgilerinin bir kısmını veya TCP/IP paketi başlıklarını tahrif etmek veya servisleri başka tür içerik göndermek, kaynağı değiştirmek veya aldatıcı veya yanlış bilgi göndermek için kullanmak. (v) herhangi bir kullanıcının erişimine, ana bilgisayara veya ağa müdahale etmek veya bozmak, virüs sokmak, sistemi aşırı yüklemek veya servisin sürdürülebilirliğini engellemek, durdurmak veya hasar vermek amacıyla sel basma, spam tekniklerini kullanmak.

Kullanıcı ayrıca bu servisi yasa dışı amaçlarla veya yasadışı, taciz, alçaltıcı iftira, başka bir kişinin mahremiyetini çiğneyen, kötüleyici, tehdit içerikli, zararlı, kaba, müstehcen, fikri veya endüstriyel mülkiyet ve diğer üçüncü şahıs servislerinin mülkiyet haklarını ihlal eden veya edebilecek, rahatsızlığa,sıkıntıya, şiddete, çocuk istismarına, herhangi bir şekilde ifşaya veya zarara yol açabilecek veya zincirleme mektupların veya toplu e-postaların (spam) dağıtımına ve yayılmasına neden olacak şekilde kullanmamayı kabul eder.

Servisler reklam içerebilir, ayrıca mevcut servislere veya Servislerdeki web sitesi veya sorgulara ilişkin içerik veya bilgiler veya başka tür bilgiler yer alabilir. ACCA servislerince sunulan reklam tipi ve miktarı değiştirilebilir.

Condo Free ve içerisi fiziki olarak sunucuda ana bilgisayar modunda saklanır. Servislerin ve içeriğin kullanımı süre sınırlı olacak ve dağıtım yöntemleri ara sıra ticari ve satış iletişimleri ile bildirilecektir. Kullanıcı servis tabanındaki tüm teknolojik gelişimlerin ve faaliyetlerin ACCA'ya ait olduğunu kabul eder ve onaylar.

 

ACCA dilediği zaman ve kullanıcı tarafından sorgulanamayacak nedenlerden ötürü servislere ve içeriğe erişiminizi sonlandırmaya karar verebilir.

Servisler ve içerik kullanıcının mülkiyetinde olmayan bir makinede (sunucuda) fiziki olarak saklandığından ve ACCA alan ve süre bakımından sınırlı ölçüde erişim sağladığından müşteriye açık değildir.

 

Tüm içerik son kullanıcının mülkiyetinde olmayan bir uzak makinede saklandığından (tüm içerik ACCA tarafından yürütülen bir sunucuda saklanır) ve servislerin sonlandırılması durumunda yönetilemeyecek veya kurtarılamayacak olduğundan içerik servis arızaları veya servislerin sonlandırılması durumunda her zaman kullanılamayabilir.

Kullanıcı servislerin ve içeriğin İnternet bağlantısı yoluyla sağlandığını kabul eder ve onaylar. Kullanıcı bu gibi erişimlerde (hem donanım hem yazılım olsun) gerekli teknolojinin temin edilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmayı kabul eder.

Condo Free'de yayınlanan içerik telif hakkının korunmasına ilişkin yürürlükteki yasama ile korunur.

ACCA herhangi bir devamlılık, tamlık ve doğruluk garantisi olmadan web sitesinde "Olduğu gibi" sağlanan bilgilere ve içeriğe yönelik tüm garantileri açık bir şekilde kapsam dışında tutmaktadır. Hiç bir durumda ACCA ve üye şirketleri sitenin içeriği ve servislerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

ACCA içeriğin kullanımından veya servislerin arızalanmasından veya askıya alınmasından, yönettikleri ve ACCA sunucusundan İnternet üzerinden erişilebilen servislere veya içeriğe erişimdeki hatalardan veya askıya alınmasından meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasarın sorumluluğunu kabul etmemektedir.

İnternet üzerinden erişilebilen servisler ve içerik her tür hataya tabidir ve arızalı veri kurtarma, verilerin hatalı yönetilmesi veya kaybedilmesine neden olabilir.

ACCA içerik ve servislerdeki gecikme nedeniyle ortaya çıkabilecek veri kaybı veya ticari çıkarların veya fırsatların elde edilememesi de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasardan ve teknik arızalar ve elektrik kesintileri, telefon ve bilgisayar arızaları, grevler, şiddet ve terör eylemleri, olağan felaketler ve doğal felaketler gibi şirkete bağlı olmayan veya ACCA Sunucusunda meydana gelen Mücbir Sebep içerikli arızalarla ilişkilendirilen hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Veriler Kişisel verileri korunması için Garantör tarafından (İtalyan Veri Koruma Organı) sayılı Gizlilik Yasası Kararnamesinin gereksinimlerine göre işlenir.

Bu sözleşmenin İtalyanca versiyonu yasal olarak bağlayıcıdır ve İtalyanca versiyonu ve tercümeleri arasındaki herhangi bir tutarsızlık durumunda geçerli olacaktır.

Bu belgede açıklanan koşullar kullanıcı tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek ve ACCA tarafından sağlanan tüm içeriğin ve servislerin dağıtımı süresince geçerli kalacaktır. Kullanıcı ACCA'nın mevcut sözleşme şartlarını oluşturan koşullarda daha sonra değişiklik yapmasına açık bir şekilde izin vermektedir.

ACCA ve son kullanıcı arasında ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar ACCA software SpA'nın Merkez ofislerinin kayıtlı olduğu bölge yargısının içinde ele alınacaktır.

                                                                                                                             ACCA software S.p.A.